Nigardsbreen Lodge

Nigardsbreen Pensjonat var i mange år ein populær samlingsstad for turister og brefolk om sommaren. Huset vart bygd i 1954 og kort tid etter starta vertskapet Anna og Lars Kreken med matservering og overnatting på "Fjellheim" (som bygdefolket kallar staden). Anna heldt fram med drifta til tidleg på 1990-talet. Ho vart kjend for god mat, omhyggeleg reinhald og "kruttsterk fjellkaffi kokt på ekte brevatn". Anna hadde dalens flottaste hage med utsyn direkte mot Nigardsbreen. I mange år var det ingen drift på Fjellheim. Etter Annas bortgang i 2008 vart eigedomen seld til Rolf Wikborg og to lokale investorar og drivarar. Eigarane stod då for ei stor og viktig opprusting. Dei satsa på 60-talsretro, blomstertapet og værbitte bord frå ein gamal låve i interiøret. Tradisjonen med å tilby overnatting med frukost ble vidareført.

I dag er Ola Moe frå Gjøvik største eigar og Nigardsbreen Lodge er del av hotellkjeda Pure Hotels.